Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Petice proti stavbě v ul. Letecká, Praha 6

 

sepsáno 3.12.2012

V poštovní schránce jsem objevil výzvu k nesouhlasu s výstavbou polyfunkčního objektu v ul. Letecká.

Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

Ukázka z díla

Výzva mne věcně zaujala, fakta jsou pravdivá !!!

Lokalita

Text výzvy :

Vážení sousedé a obyvatelé Prahy 6,

v současné době probíhá na ÚMČ Praha 6 územní řízení o umístění stavby „POLYFUNKČNÍ SOUBOR CTR EVROPSKÁ" v peostoru hřišť v ulici Letecká, Praha 6.
„Polyfunkční soubor CTR Evropská" se má skládat z obytného komplexu tří domů a pětipodlažní administrativní budovy ( viz. obrázek ). Celkem je v komplexu plánováno ca 50 bytů a přes 1.000 m2 kancelářské plochy.

Jediný vjezd do komplexu je plánován pouze jednosměrnou ulicí Letecká, výjezd pouze ulicí Pilotů. Tato situace by ve svém důsledku znamenala dopravní přetížení celé oblasti – ulic Navigátorů, Letecká, Radistů, Dědinská, Pilotů, Parašutistů atd. .., ulice by se staly nebezpečnými pro chodce (zejména děti a slepce). Narostla by už i tak vysoká hlukové emisní zátěž. Narušil by se ráz krajiny poblíž přírodní památky Šárka.

Pohled z Evropské Křižovatka

Stavba by jednoznačně znamenala zhoršení kvality života obyvatel dotčené oblasti a rovněž ztrátu hodnoty nemovitostí na dotčeném území.

Pokud se domníváte, že umístění stavby „Polyfunkční soubor CTR Evropská" v ulici Letecká přispěje pouze ke zhoršení kvality života obyvatel Prahy 6 Ruzyně, můžete svůj nesouhlas s umístěním stavby vyjádřit svým podpisem na podpisovém archu. Podpisové archy jsou k dispozici v obchodě pana Štěpána v Dědinské ulici anebo v restauraci „Na Dědině" ve Šmolíkově ulici (vedle mateřské školky).

Mapa oblasti Mapa oblasti z ptačí perspektivy Mapa Google Earth od Šárky

 

Podpisové archy budou následně předány starostce Městské části Praha 6 Marii Kousalíkové v rámci jednání o neumístění stavby „Polyfunkční soubor CTR Evropská" do prostoru hřišť v ulici Letecká, Praha 6.

Nemyslím si, že akce má šanci na  úspěch. Ve výzvě chybí jakékoliv termínové údaje, není tedy časově ohraničena, kdežto územní řízení dozajista termín má Nejsou v ní žádné kontakty atd.
V restauraci Na Dědině o žádném podpisovém archu nevěděli a v obchůdku u Štěpána bylo podepsáno pár lidí.

Je však šance, že k výstavbě nedojde.
Nemyslím si, že u frekventované Evropské třídy a v blízkosti velké, skoro dálniční, křižovatky bude o koupi bytů velký zájem. Kancelářských prostor je v dnešní době silný nadbytek.
Jen je trošku škoda těch hřišť,  i když, přiznejme si, moc využitá nebyla.

Pokud se stavba zrealizuje, určitě celá oblast silně utrpí, díky špatné dopravní obslužnosti. Úzké uličky se zaplní, nebude místo na parkování. A při výstavbě to bude teda paráda !!!

Nahoru

 

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku