Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Lokální MMS-ing na webu Prahy 6

 

sepsáno 7.7.2012

Lokální MMS-ing na webu Prahy 6 - úplně zbytečný projekt z daní poplatníků

Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

Ukázka z díla

Využívejte nejmodernější technologie pro předání vašich námětů na radnici!, radí web Prahy 6

"Portál PRAHA6.CZ pro Vás připravil skutečně unikátní produkt v rámci České republiky s názvem "Lokální MMS-ing". V rámci obecního programu Čistá šestka zahajuje novou éru upozorňování na různé nešvary a nedostatky na území městské části." - tolik citace z webu Prahy 6

A jak systém Lokální MMS-ing funguje doopravdy? Posuďte sami.

Jedná se o léta propadlou vozovku v ulici Parašutistů. Při deštích se vytvoří rozsáhlá kaluž, která otravuje život bydlících v okolí kaluže a ničí jejich majetek Podezdívky.

Takže chronologicky :

1. připomínka na Lokální MMS-ing

oznámeno: 01.02.2007 • zahájeno řešení: 06.02.2007

Uliční vpusť.
V ulici Parašutistů před naším domem se po deštích, či tání sněhu tvoří nepříjemná kaluž. V místě chybí uliční vpusť. V důsledku toho pak řidič vystupuje z auta přímo do kaluže, stojící auta jsou pocákaná a zašpiněna auty projíždějícími. Podezdívky uličního oplocení okolních domů nepříjemně trpí a jsou devastovány. Vím, že zřízení uliční vpusti není snadné, je nákladné. Přesto si myslím, že by bylo vhodné poměrně rozsáhlou kaluž odkanalizovat.

stav: předáno odpovědnému subjektu
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Nic se nestalo, Technická správa komunikací stále řeší a kaluž žije dál !!!

1. připomínka z 1.2.2007 obr.1 1. připomínka z 1.2.2007 obr.2

 * * * * * * * * * * * * *

2. připomínka na Lokální MMS-ing

oznámeno: 6.3.2009

Kaluže v ul. Parašutistů
Dne 1.2.2007 jsem pomocí „Lokální MMS-ing“ oznámil, že v ulici Parašutistů 632/12 se tvoří nepříjemně velká kaluž. Tato zpráva má č. 260 a je uveřejněna na stránce http://www.praha6.cz/mms/. Přestože dne 6.2.2007 bylo zahájeno řešení, dodnes se nic nestalo. V tomto období opět nejde vystoupit z auta suchou nohou a podezdívky oplocení – soukromý majetek přilehlých domů je stále devastován vodou z kaluže.

stav: předáno odpovědnému subjektu
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Nic se zase nestalo, Technická správa komunikací stále řeší a kaluž žije dál !!!

2. připomínka z 6.3.2009 obr.1 2. připomínka z 6.3.2009 obr.2

 * * * * * * * * * * * * *

3. připomínka na Lokální MMS-ing

oznámeno: 14.5.2010

V místě plynové přípojky do domu 632/12 ul. Parašutistů se vozovka propadá. Srážková voda se ztrácí pod vozovku v místě propadlé komunikace. Hrozí poškození dopravních prostředků, vymletí a propadnutí vozovky.

ID: PPV214, Stav: Schvalování. Děkujeme, Praha podle vás.

Díra byla zabetonována a opravena.

3. připomínka z 14.5.2010 obr.1 3. připomínka z 14.5.2010 obr.2

 * * * * * * * * * * * * *

4. připomínka na Lokální MMS-ing

oznámeno: 3.6.2010

Dobrý den, uvedená závada byla odstraněna, avšak způsobem, který bude obyvatelům v ulici způsobovat další nepříjemnosti. Poškození dopravních prostředků již nehrozí, avšak v místě opravy se vytvořila velmi rozsáhlá kaluž - foto přikládám.

V místě v podstatě za deště nejde vystoupit z auta, jsou devastovány podezdívky přilehlých oplocení.

K dnešnímu dni se vytváří kaluž výrazně větší a je zřejmé, že stávající systém odvodnění vpustmi je špatný.

 

Bez odezvy, asi byly úřednické prázdniny.

4. připomínka z 3.6.2010 obr.1 4. připomínka z 3.6.2010 obr.2

 * * * * * * * * * * * * *

5. připomínka na Lokální MMS-ing

oznámeno: 03.07.2012 • uzavřeno: 04.07.2012

PPV214 - Závada na komunikaci.
již několikrát jsem přes systém "MMS" upozorňoval na závadu komunikace v ul. Parašutistů před domem 632/12. Náprava vady nebyla nikdy provedena tak, aby při dešti v ulici nevznikla rozsáhlá kaluž širší než polovina ulice. K původní fotodokumentaci přikládám dvě další fotografie z loňské zimy ( 110205_01.jpg a 110205_02.jpg ). V současné době činím ještě jeden pokus v žádosti o nápravu a to proto, že v ulici je právě dokončována rekonstrukce plynovodu a je provedena příprava pro konečnou obnovu silničního pláště. V pátek jsem o "problému kaluže" hovořil s pracovníkem Pražská plynárenská distribuce a.s. Protože na zhotovitele stavby prý nebyl vznesen žádný požadavek, budou provedeny asfaltérské práce, tak že křivka propadlé vozovky bude kopírována. Je to škoda. Kdy jindy by se dala závada odstranit s minimálními náklady.

 

stav: předáno odpovědnému subjektu,
 řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
a řešit už to nemusí. Je hotovčo, asfalt položen a kalužinka dosáhla nebývale krásných rozměrů

 * * * * * * * * * * * * *

A jak vypadá vozovka dnes k datu 7.7.2012 ?
Odpověď : Koupaliště v ulici Parašutistů.

Ulice Parašutistů dne 7.7.2012 Trpaslík dosáhne až na dno
Koupaliště v ulici Parašutistů Trpaslíku, hlídej kaluž

Koupaliště v červenci

Co nastane teď. Počkáme až se komunikace propadne, pak ďouru TSK zaleje betonem, položí se nový asfalt a po čase se vozovka propadne o kus dál. Asfaltu je dost, peněz z daní asi též.

 * * * * * * * * * * * * *

Spletl jsem se. Uprostřed prázdnin jsem přijel a propadlina ve vozovce byla opravena. "Jó, to přijeli soudružky z Národního výboru, něco tady zaměřili" řekl soused.
Zaměřili, propadlý asfalt byl odstraněn, byl nahrazen jiným. Spáry byly utěsněny zálivkou. Paráda !!!
A takhle vypadá ulice po dešti dnes t.j. 31.8.2012 :

Vytrvalá kaluž v Parašutistů Kaluž v ulici Parašutistů v srpnu 2012

Je však pravda, že kaluž je mělčí.

 * * * * * * * * * * * * *

Skutečně unikátní produkt Lokální MMS-ing na webu Prahy 6 běží dál. Zaměstnává lidi. Škoda jen, že se zbytečně utrácí peníze daňových poplatníků a plýtvá se materiálem.

Nahoru

 

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku